LEGION  STORM  RIDERS

 

 

 

 

 Klub Legion Storm Riders vznikl v roce 2008. Tehdy jako Legion Storm Riders Karlovy Vary.
Klubovna v tu dobu měla sídlo ve Stanovicích, kde jsme toho opravdu spoustu zažili a mnohdy i slušné obyvatele Stanovic prudili. Od té doby se toho mnoho změnilo. Někteří členi z klubu odešli za vyššími cíli a jiní zase se připojili, aby mohli později jít svou cestou.  Dnes máme hezkou klubovnu v Chodově a v roce 2015 jsme vstoupili do nové éry klubu, dnes již pod názvem Legion Storm Riders. Účastníme se benefičních a charitativních akcí, jako je například MDA Ride, dětských dnů, přispíváme do sbírek a pro široké okolí pravidelně pořádáme MotoBál

Jsme klub bez ambic, ale to neznamená, že nectíme pravidla scény. Jsme otevřeni všem bikerům a nerozlišujeme jestli někdo jezdí na tom či onom  a zda je zedník, truhlář, doktor. Pro nově příchozí uchazeče poskytneme informace pro přijetí osobně. Scházíme se v klubu každou středu od 18 hodin.